Chuyển tới nội dung

SUPPORT CARGO LOGISTICS (SCL) – DỊCH VỤ HẬU CẦN HÀNG HOÁ

Với thế mạnh hoạt động nhiều năm trong lĩnh vực logistics, SCL mang đến nhiều dịch vụ hỗ trợ khách hàng trong quá trình vận chuyển hàng hoá xuất nhập khẩu:

 • Vận tải quốc tế:
  – Vận tải hàng không
  – Vận tải hàng hải
  – Vận Tải đa phương
 • Vận Tải Nội Địa:
  – Vận tải đường biển nội địa
  – Vận tải nguyên container
  – Vận tải hàng lẻ
 • Dịch Vụ Bổ Trợ:
  – Khai thuê hải quan, xin GP, kiểm tra chuyên ngành
  – ủy thác xuất nhập khẩu