Kho vận

Với hệ thống kho bãi chất lượng cao, tổng diện tích mặt bằng hơn 20.000 m2, vị trí thuận lợi cho việc lưu giữ và phân phối hàng hoá vào khu vực thành phố Đà Nẵng và từ Đà Nẵng đi cả nước.
+ Cho thuê kho lẻ
Quản lý xuất nhập hàng hóa
Báo cáo hàng tồn kho
Bảo vệ 24/24h
Kho hàng được thiết kế riêng biệt, diện tích có thể thay đổi linh hoạt phù hợp với từng loại hàng hóa
+ Cho thuê theo tháng
Tính Phí phát sinh theo tháng
Quản lý xuất/nhập, báo cáo hàng tồn kho

Bảo vệ 24/24h
+ Cho thuê kho khoán
Cho thuê kho riêng biệt để chứa hàng
Khách hàng tự quản lý việc xuất nhập
Ngoài ra, nếu có nhu cầu NPV vẫn có thể cung cấp dịch vụ giám sát sản xuất nhập hàng hóa cho khách hàng

Leave a Comment