Chính sách

Mất mát hư hỏng hàng hoá do lỗi NPV thì xử lý như thế nào?

Hóa đơn, chứng từ có giá trị pháp lý của hàng hóa (gọi chung là “Hóa đơn”) sẽ là cơ sở cho việc xác định giá trị bồi thường. Về vấn đề bồi thường sẽ do hai bên xem xét mức độ thiệt hại và giải quyết kịp thời.

Giao hàng trễ mà khách không nhận thì sao?

Trong trường hợp giao trễ mà khách không nhận, NPV sẽ trả hàng lại cho khách hàng. Trong trường hợp Người nhận từ chối nhận hàng do giao hàng trễ, NPV sẽ tiến hành trả hàng cho Người gửi và hoàn lại cước phí vận chuyển (không bao gồm phí bảo hiểm nếu có).

Phí bảo hiểm hàng hóa khi tôi sử dụng dịch vụ của NPV Logistics là bao nhiêu?

Phí bảo hiểm được tính bằng 0.08% giá trị hàng hóa theo hóa đơn và không bắt buộc. Đối với những hàng hóa được NPV tư vấn mua Bảo hiểm nhưng khách hàng không mua, NPV chỉ bồi thường thiệt hại theo mức: 1500VND/kg (nếu có thiệt hại).

Chính sách

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *