Quy định hàng hóa

Hàng có cần phải đóng gói không? Tất cả các hàng của quý khách khi chuyển giao cho chúng tôi với các loại hàng dễ vỡ, cần bảo quản khách hàng phải tự bảo quản đóng gói, đóng thùng. Với những kiện hàng, thùng hàng lớn thì NPV vận chuyển theo nguyện trạng khi nhận […]

Hệ thống quản lý đơn hàng

Có thể liên kết/tích hợp tự động để chuyển đơn hàng được hay không? Yêu cầu thế nào? NPV có sẵn các cổng kết nối theo chuẩn (API), để các hệ thống website bán hàng có thể tích hợp và tạo đơn hàng tự động, cũng như cập nhật tự động các trạng thái và […]

Dịch vụ Thu tiền

Đơn hàng khách hàng đã nhận được sao vẫn chưa nhận được tiền? 1.  NPV Logistics chuyển tiền thu hộ vào các ngày thứ 2, 4, 6 hàng tuần cho các đơn hàng giao thành công trước đó. Nên nếu chưa đến đợt chuyển tiền thì hệ thống của NPV chưa thể chuyển tiền được. […]

Về Quy trình / yêu cầu

Có vấn đề với đơn hàng (yêu cầu giao gấp) thì phải làm thế nào/liên hệ ai? Tất cả mọi đơn hàng của giaohangnhanh.vn đều được quản lý thông qua hệ thống quản lý. Quý khách có thể kiểm soát thông tin, trạng thái đơn hàng thông qua hệ thống ontime của NPV. Các trường hợp cần […]